Tin tức

Từ Sơn tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ, 10 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TƯ
(Ngày: 04-04-2017)
(BNTV) Sáng 04/4, Thị ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số ban, ngành tỉnh và lãnh đạo thị xã Từ Sơn.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, công tác tôn giáo trên địa bàn thị xã Từ Sơn có những chuyển biến tích cực. Các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo được tuyên truyền kịp thời và được chức sắc, đồng bào tôn giáo cùng các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, qua đó kịp thời ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước trong thời kỳ mới. Những vấn đề phát sinh, liên quan đến công tác tôn giáo được giải quyết kịp thời, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố, tăng cường. Các giá trị văn hóa luôn được giữ gìn và phát huy, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thực hiện Nghị quyết số 15 thời gian qua cũng tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đồng thời khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy trách nhiệm hoặc buông lỏng lãnh đạo. Phong cách, lề lối làm việc của các cấp uỷ Đảng và đảng viên từng bước đổi mới theo hướng khoa học, công khai, dân chủ, sâu sát với cơ sở hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thị xã Từ Sơn trong thực hiện Nghị quyết 25 và Nghị quyết số 15 những năm qua. Về công tác tôn giáo trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền thị xã cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng lợi dụng các vấn đề về tôn giáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác tôn giáo, quy trách nhiệm của người đứng đầu; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận và đúng các quy định của pháp luật; vận động quần chúng tôn giáo, nêu cao tinh thần yêu nước, thực hiện tốt các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên quan tâm, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo;… 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 15 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, đồng chí yêu cầu Thị ủy Từ Sơn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên những đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm đơn vị, cá nhân vi phạm, nâng cao trình độ mọi mặt và bảo đảm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác trong hệ thống chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Nhân dịp này, thị xã Từ Sơn đã tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành TƯ Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo.
Thu Hằng – Lê Khải
[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Đồng chí Nguyễn Hữu Quất thăm mô hình công nghệ cao tại xã Việt Đoàn
- Tỉnh ủy Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 2018
- Công an tỉnh triển khai công tác năm 2018
- Công ty TNHH Phát triển du lịch Quốc tế Phượng Hoàng nhận Bằng khen của Bộ Công an
- Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh triển khai nhiệm vụ 2018
Page 1 of 231First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
  • Hình ảnh Bắc Ninh 1
  • Hình ảnh Bắc Ninh 2
  • Hình ảnh Bắc Ninh 3

Tỷ giá

Thời tiết

Thăm dò ý kiến

Thăm dò dư luận

Bạn thường xuyên theo dõi chương trình nào của Đài PT-TH Bắc NinhBiểu quyết  Xem kết quả