Tin tức

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH BẮC NINH GIẢI SAO MAI 2017
(Ngày: 05-04-2017)
(BNTV)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
------------------------------------
                               ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH BẮC NINH  GIẢI SAO MAI 2017.

Kính gửi: Ban tổ chức chương trình “Liên hoan THTH tỉnh Bắc Ninh
 Giải Sao Mai 2017”
Tên tôi là………………………………………………………………………
Sinh ngày…………….tháng……………..năm………………………………
Quê quán……………………………………………………………………...
Địa chỉ (ghi rõ nơi đang sinh sống, học tập, công tác)……………………….
……………………………………………………………………………….
Số điện thoại liên hệ: (bắt buộc phải có)…………………………………….
……………………………………………………………………………….
Bài hát đăng ký dự thi: 
Bài 1: ………………………………………………………………………..
Bài 2:………………………………………………………………………... 
               XÁC NHẬN                                                       Người làm đơn 
Của chính quyền địa phương nơi cư trú
hoặc cơ quan nơi công tác
hoặc nơi đang học tập
                                                                                                                

BNTV
[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI CHƯƠNG TRÌNH LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TRUYỀN HÌNH BẮC NINH GIẢI SAO MAI 2017
- THƯ CHÚC TẾT - XUÂN BÍNH THÂN NĂM 2016
- Đạo đức nghề nghiệp trong Báo chí
- Tiểu phẩm - một thể loại văn học năng động trong môi trường báo chí (2) (Tiếp theo phần 1)
- Hội Nhà Báo tổ chức giải thể thao truyền thống
Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
  • Hình ảnh Bắc Ninh 1
  • Hình ảnh Bắc Ninh 2
  • Hình ảnh Bắc Ninh 3

Tỷ giá

Thời tiết

Thăm dò ý kiến

Thăm dò dư luận

Bạn thường xuyên theo dõi chương trình nào của Đài PT-TH Bắc NinhBiểu quyết  Xem kết quả