Tin tức

Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh
(Ngày: 08-12-2017)
(BNTV) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 07/12, dưới sự điều hành của chủ tọa Kỳ họp, Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa 18 đã bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Đây là nội dung quan trọng tại Kỳ họp được cử tri đặc biệt quan tâm. Đáng chú ý, phát huy kết quả nội dung chất vấn ở các kỳ họp trước, phiên chất vấn Kỳ họp này được chủ tọa đổi mới hình thức chất vấn theo hướng đối chất trực tiếp những vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Trong phiên chất vấn hôm nay, có 3 đơn vị được Kỳ họp lựa chọn thực hiện nội dung chất vấn gồm: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương. Mỗi sở, ngành sẽ có thời gian từ 90-120 phút để trả lời chất vấn của các đại biểu. Sau đây là tổng hợp của phóng viên thời sự theo dõi Kỳ họp.

Mở đầu phiên chất vấn, ông Trần Quang Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được ý kiến chất vấn của nhiều đại biểu, trong đó tập trung vào 2 nhóm vấn đề là công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Trả lời nhóm ý kiến về thiết chế văn hóa: Trên địa bàn tỉnh còn 53 xã chưa thành lập được Trung tâm Văn hóa cộng đồng, theo ông Nam, nguyên nhân là do cơ sở vật chất và cán bộ văn hóa chưa đủ trình độ năng lực hoạt động chuẩn. Sở này cũng đề xuất xây dựng cơ sở vật chất theo quy chuẩn, có chính sách tuyển dụng hoặc đào tạo chuẩn cho cán bộ văn hóa ở các xã này. Để nâng cao chất lượng cán bộ văn hóa, thể thao cấp xã cần quan tâm 2 vấn đề: Đào tạo, tuyển dụng cán bộ đúng chuyên môn; Sở cũng sẽ tăng cường tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Tuyển, đơn vị huyện Quế võ về bảo tồn di sản văn hóa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian qua, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách bảo tồn di sản văn hóa như: Bảo toàn Rối nước Đồng Ngư, Tranh dân gian Đông hồ, bảo tồn các di tích văn hóa, di tích cách mạng, các bảo vật Quốc gia.. Hàng năm, UBND tỉnh cũng đã ưu tiên kinh phí hỗ trợ chống xuống cấp các di tích. Năm 2017, đã hỗ trợ 56 di tích tổng kinh phí 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo ông Nam, ngoài ngân sách hỗ trợ của tỉnh thì các địa phương cũng cần huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện công tác này.

Trả lời câu hỏi của đại biểu về việc phát huy giá trị trưng bày, giáo dục truyền thống tại Bảo tàng tỉnh, ông Nam thừa nhận, hoạt động của Bảo tàng tỉnh còn nhiều bất cập, tồn tại, hoạt động kém hiệu quả, ngành cũng đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Bảo tàng tỉnh, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án "thiết kế trưng bày bảo tàng tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2020"; đào tạo và đào tạo lại chất lượng cán bộ, nhất là cán bộ làm thuyết minh, đổi mới phương pháp trưng bày hiện vật, phối hợp với các trường học tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại Bảo tàng...Đối với công tác quản lý di tích, di vật, bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh, kiện toàn lại Ban Quản lý di tích địa phương, chọn những người có tâm huyết để tham gia vào Ban Quản lý di tích để phát huy hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Thị Hương, đơn vị huyện Yên phong phản ánh hoạt động biểu diễn, tổ chức các sự kiện văn hóa chưa được kiểm soát, hoạt động của loại hình dịch vụ kinh doanh karaoke còn nhiều sai phạm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có những giải pháp nào để khắc phục tình trạng này? Trả lời nội dung này, ông Nam cho rằng, đến thời điểm hiện tại, Nhà nước chưa có văn bản quy định hoạt động của loại hình các Câu lạc bộ (CLB), về cơ bản hoạt động của các CLB là tích cực, tuy nhiên ít nhiều một số hoạt động CLB còn tổ chức thiếu chu đáo, không mang danh nghĩa của tổ chức chuyên nghiệp. Vì chưa có văn bản quản lý nên giải pháp chính vẫn là tuyên truyền vận động để không ảnh hưởng đến giá trị văn hóa quê hương; về tình hình kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn tỉnh hiện có 586 cơ sở đang hoạt động. Về cơ bản, việc chấp hành các quy định kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng này là khá tốt. Tuy nhiên còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là các hoạt động trá hình, nảy sinh vấn đề mất an ninh trật tự, tiềm ẩn công tác cháy nổ... Giải pháp để quản lý hoạt động này ngành Văn hóa sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác cấp phép, quản lý, đấu tranh phòng ngừa những sai phạm, hoạt động trá hình trong loại hình dịch vụ này.

Đại biểu Nguyễn Văn Thuật, huyện Thuận Thành quan tâm đến việc quản lý và hoạt động văn hóa đọc, nhiều thôn xã còn chưa có thư viện, hoạt động chưa hiệu quả, ngành văn hóa có giải pháp gì đề nâng cao chất lượng hoạt động, thu hút học sinh và người dân tham gia văn hóa đọc? Ông Nam cho rằng, việc vắng độc giả ở các thư viện không phải là vấn đề riêng ở Bắc Ninh mà đây là thực trạng của các thư viện trên toàn quốc. Nguyên nhân chính là do sự phát triển của các trang mạng điện tử nên người dân ít đến thư viện. Đối với thư viện cấp huyện, hiện còn 2 đơn vị chưa có thư viện là thị xã Từ Sơn và huyện Gia Bình. Toàn tỉnh có 67 xã, phường có thư viện và tủ sách, 185 thôn làng có thư viện và tủ sách. Giải pháp cho lĩnh vực này là tập huấn cho cán bộ thư viện và thường xuyên luân chuyển sách về thư viện cơ sở. Ông Nam cũng đề nghị các thôn làng khi xây dựng nhà văn hóa cần bố trí phòng đọc thư viện.

Dương Thị Thanh Huyền, huyện Thuận Thành đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt động chiếu phim lưu động. Trả lời câu hỏi này, Ông Nam cho biết, hoạt động của Trung tâm Phát hành phim, chiếu bóng đã đóng góp tích cực vào bảo tồn di sản văn hóa và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng nông thôn. Tuy nhiên, do còn thiếu nguồn phim hay, hấp dẫn, trong khi đó điều kiện phục vụ còn nhiều khó khăn. Thời gian tới, ngành sẽ cơ cấu lại hoạt động của Trung tâm này để phát huy tốt hơn hiệu quả hoạt động phục vụ của Trung tâm.

Đối với công tác tổ chức và quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh, ông Nam cho biết: Bắc Ninh là xứ sở của lễ hội, việc tổ chức lễ hội đã cơ bản tuân thủ theo quy định. Tuy nhiên, còn để xảy ra các hiện tượng như tình trạng cúng khấn thuê, chèo kéo khách, đốt vàng mã, công tác vệ sinh môi trường khu vực lễ hội ... Thời gian tới, ngành và địa phương sẽ tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tại các lễ hội. Tuy nhiên, giải pháp tốt vẫn là tăng cường vai trò hoạt động của các Ban Quản lý di tích và các đoàn thể ở địa phương tham gia vào công tác quản lý lễ hội.

Việc triển khai đề án về đặt tên đường tên phố, ngành đã triển khai và kết quả đến đâu? Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 5/8 huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng đề án đặt tên đường, tên phố trình UBND tỉnh và HĐND các cấp phê duyệt, UBND tỉnh cũng đã phê duyệt "Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Tuy nhiên, do đô thị đang trong giai đoạn phát triển mở rộng nên việc đặt tên đường tên phố chưa được thường xuyên, kịp thời.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu cũng chất vấn giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của ngành như: Chất lượng làng, khu phố văn hóa, tiêu chuẩn làng, khu phố văn hóa cấp tỉnh; tình trạng vi phạm của một số cán bộ cấp dưới thiếu gương mẫu trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang dẫn đến khó tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện; thực trạng biển quảng cáo của tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài... Những nội dung đại biểu đưa ra tại buổi chất vấn đã được Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải đáp từng vấn đề, cơ bản đáp ứng được nội dung yêu cầu đặt ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong đã trả lời và làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm liên quan đến lĩnh vực văn hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu một số kết quả nổi bật năm 2017 thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội. Về nội dung chất vấn giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại phiên chất vấn có 16 câu hỏi liên quan đến nhóm văn hóa, nhìn chung các câu hỏi đã được giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời khá rõ. Với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực, ông Nguyễn Văn Phong đã làm rõ 2 vấn đề liên quan là công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và thiết chế văn hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Thời gian qua, tỉnh đã làm tốt công tác quy hoạch các di tích Quốc gia và di tích Quốc gia đặc biệt; xây dựng hồ sơ đề nghị Tranh dân gian Đông Hồ trình UNESCO đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đối với các di tích cấp Quốc gia, năm 2017, tỉnh đã ưu tiên cho 2 di tích là chùa Dạm và Đền thờ Lý Thường Kiệt, tỉnh cũng dành ngân sách chống xuống cấp 56 di tích. Về văn hóa Quan họ, tỉnh đã chỉ đạo ngành Văn hóa tổ chức định kỳ hoạt động Hát Quan họ trên thuyền và tham gia biểu diễn dân ca Quan họ tại Nhà hát lớn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân ca Quan họ.

Làm rõ rõ hơn nhóm câu hỏi liên quan đến 2 nội dung liên quan đến thư viện và bảo tàng Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, cần quy hoạch lại thiết chế và hiệu quả hoạt động của khu vực này, cân nhắc việc đầu tư thư viện điện tử sao cho hiệu quả; Bảo tàng tỉnh tăng cường đào tạo đội ngũ thuyết minh tại các khu di tích, Thư viện tỉnh tập trung việc hướng về cơ sở, tăng cường tủ sách, đưa văn hóa đọc về cơ sở.

Kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hương Giang ghi nhận sự chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời yêu cầu các đại biểu tiếp tục giám sát việc trả lời cũng như lời hứa của ngành trước cử tri và nhân dân.

Tiếp theo là phần chất vấn và trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN). Ở phần này, ông Nguyễn Bá Thành đã trả lời một số câu hỏi chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thủy, đơn vị thành phố Bắc Ninh hỏi chất lượng các đề tài khoa học được ứng dụng vào sản xuất và đời sống, hiệu quả việc triển khai các đề tài khoa học trong thực tiễn; vì sao giới trẻ ngại tham gia nghiên cứu khoa học ? Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Sở cho biết, hàng năm ngân sách tỉnh chi khoảng 20-25 tỷ cho các đề tài khoa học, song hiệu quả của các đề tài là rất lớn, có tác động tích cực trong đời sống thực tiễn. Giám đốc Sở KH&CN cũng chia sẻ hoạt động nghiên cứu khoa học là lĩnh vực khó, hoạt động rủi ro cao, tỉ lệ thành công và được ứng dụng thấp, chính vì vậy còn khó thu hút được giới trẻ tham gia.

Đại biểu Nguyễn Đức Lợi, đơn vị huyện Quế Võ có nhóm câu hỏi về chất lượng sáng kiến khoa học, ông Thành cho rằng cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi hơn nữa cho việc thu hút nhân tài chất lượng cao để có nhiều sáng kiến khoa học 

Đại biểu Nguyễn Thị Quý, huyện Tiên Du, nêu câu hỏi về sử dụng nguồn tài chính cho nghiên cứu khoa học, tiến độ chi nhiệm vụ KH&CN còn chậm.

Giám đốc Sở KH&CN cũng trả lời câu hỏi của đại biểu thành phố Bắc Ninh về chất lượng một số dây chuyền công nghệ sử dụng ở các cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường. 

Tổng kết phần chất vấn của Giám đốc Sở KH&CN, chủ tọa Kỳ họp đề nghị nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cần có chính sách nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng tốt đòi hỏi của thành phố thông minh trong tương lai.

Phần chất vấn và trả lời chất vấn của ông Vũ Đức Quyết, Giám đốc Sở Công thương xung quanh các nội dung: Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hiệu quả chương trình chiếu sáng học đường. Giám đốc Sở Công thương cho biết, chương trình chiếu sáng học đường được triển khai từ năm 2014, tuy nhiên hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 3.600 phòng học chưa đảm bảo ánh sáng học đường, kinh phí thực hiện là rất lớn, cần sự đóng góp, xã hội hóa Nhà nước và nhân dân cùng làm. 

Trả lời câu hỏi về công tác bổ sung điều chỉnh quy hoạch, phát triển điện lực. Ông Quyết cho biết, việc xây dựng quy hoạch ngành Điện phải đảm bảo chỉ đạo của tỉnh là đi trước nhiều bước. Việc điều chỉnh quy hoạch là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Bắc Ninh là tỉnh phát triển nhanh, mạnh về công nghiệp, chính vì vậy, điều chỉnh quy hoạch điện lực là đi trước lộ trình chứ không bị phá vỡ quy hoạch. 

Lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Ninh cũng làm rõ câu hỏi liên quan đến câu hỏi về giá bán điện cho cho công nhân, sinh viên thuê trọ trong khu dân cư.

Các đại biểu cũng nêu một số câu hỏi lên quan đến hoạt động khuyến công, công tác quản lý thị trường, công tác chống gian lận thương mại.. 

Ngày 08/12, Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh tiếp tục làm việc với phần chất vấn Giám đốc Sở Công thương. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh sẽ có phần giải trình làm rõ thêm các vấn đề cử tri quan tâm. Dự kiến Kỳ họp thứ 6 sẽ bế mạc và kết thúc vào cuối giờ trưa ngày 08/12. 
P.Hoa – Đ.Minh
[Trở về]
BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
- Sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2017
- Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo và phong trào thi đua dân vận khéo triển khai nhiệm vụ 2018
- Đồng chí Nguyễn Hữu Quất gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI
- Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa 18 tiếp tục làm việc với nhiều nội dung quan trọng, thông qua 21 nghị quyết và bế mạc
- Kỳ họp thứ 6 - HĐND khóa 18 tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở Công thương
Trang 1 trong 225Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    
  • Hình ảnh Bắc Ninh 1
  • Hình ảnh Bắc Ninh 2
  • Hình ảnh Bắc Ninh 3

Tỷ giá

Thời tiết

Thăm dò ý kiến

Thăm dò dư luận

Bạn thường xuyên theo dõi chương trình nào của Đài PT-TH Bắc NinhBiểu quyết  Xem kết quả