Từ năm 2020, Bắc Ninh sẽ thực hiện khử trùng, tiêu độc một năm 2 lần
Từ năm 2020, Bắc Ninh sẽ thực hiện khử trùng, tiêu độc một năm 2 lần

02/12/2019 4:16:00 CH

(BTV) Từ năm 2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ thực hiện 1 năm 2 lần chiến dịch khử trùng, tiêu độc vào các tháng 5,6 và tháng 11, 12. Đây là một trong những nội dung Kế hoạch “Phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và thủy sản trên địa bàn năm 2020” của tỉnh.
12345678910...13