Ký và Tiểu luận
Ký và Tiểu luận

27/02/2018 9:21:00 SA

(BTV) Trong nghiên cứu văn học công nghiệp đương đại, ký là một thuật ngữ được dùng để gọi tên một thể loại văn học bao trùm nhiều “thể” hoặc “tiểu loại”: bút ký, hồi ký, du ký, kỳ chính luận, phóng sự, tùy bút, tản văn, tạp văn, tiểu phẩm (ét – xe)[1]…
 Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo (2) (Tiếp theo phần 1)
Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo (2) (Tiếp theo phần 1)

27/02/2018 9:20:00 SA

(BTV) Trong những nền báo chí khác, vấn đề đạo đức nghề nghiệp của nhà báo cũng luôn luôn được nhấn mạnh. Theo tài liệu do nhà báo Michael Mucheid cung cấp tại một khóa bồi dưỡng báo chí tại Phân viện báo chí và Tuyên truyền (từ ngày 03/01 đến 08/01/2005), ở nước Đức cũng có những quy định rất cụ thể về vấn đề này. Đây là nội dung gồm 16 điều của “Nguyên tắc báo chí” (Pressekodex) do Hội đồng báo chí Đức nêu ra:
 BTV Đồng hành với sự phát triển của quê hương
BTV Đồng hành với sự phát triển của quê hương

27/02/2018 9:17:00 SA

(BTV) Ngày 01/01/1997, Đài Phát thanh và truyền hình Bắc Ninh được thành lập. gần 20 năm qua, đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh; đội ngũ cán bộ,viên chức, người lao động của đài đã nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là công cụ sắc bén, cơ quan ngôn luận của đảng, chính quyền, là tiếng nói, diễn đàn của nhân dân trong tỉnh.
 Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh đổi mới vì sự phát triển của quê hương
Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh đổi mới vì sự phát triển của quê hương

27/02/2018 9:15:00 SA

(BTV) Năm 2015, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đang đẩy mạnh các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Đảng và dân tộc, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng. Hòa trong khí thế đó, đội ngũ những người làm báo Bắc Ninh nói chung, Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh nói riêng đã có nhiều hoạt động thiết thực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2015), Đài Phát thanh & Truyền hình Bắc Ninh xuất bản số đầu tiên Đặc san “Phát thanh - Truyền hình Bắc Ninh”, khẳng định sự phát triển đúng hướng, đa dạng hóa các loại hình thông tin truyền thông trong cơ quan báo chí, đánh dấu một bước trưởng thành mới của đội ngũ làm báo nói, báo hình tỉnh nhà.
 INTERNET VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
INTERNET VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM

27/02/2018 9:12:00 SA

(BTV) Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu. Sự phát triển của báo chí trên cơ sở đó là tất yếu và là một thực tế khách quan, làm thay đổi nhanh trong cả về hình thức và nội dung của các loại hình báo chí truyền thống. Các cơ quan báo chí muốn theo kịp trình độ phát triển chung của xã hội thì cần phải đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sự đa dạng của thông tin, không thể bó hẹp thông tin trong phạm vi một quốc gia hay một khu vực cũng như không thể giới hạn trong một phương thức truyền thông cụ thể nào. Đó là tiền đề cho sự ra đời của phương thức truyền thông đa phương tiện.
 Đặc tính tu từ của điển cố văn học
Đặc tính tu từ của điển cố văn học

27/02/2018 9:11:00 SA

(BTV) Trong văn học, một trong những biện pháp tu từ được sử dụng phổ biến nhất là hình thức so sánh. So sánh là lấy phẩm chất của một cái này để làm nổi rõ đặc điểm của một cái khác. Tiến lên một bước, người ta không dùng hình thức so sánh, mà dùng hình thức ẩn dụ, hoán dụ. Thông thường, trong so sánh hay ẩn dụ, hoán dụ, người ta thường lấy những hiện tượng thiên nhiên để làm rõ những hiện tượng xã hội, hay phẩm chất của con người. Về mặt nào đó, điển cố cũng có phần giống với những hình thức ẩn dụ, hoán dụ. Nhưng có điều khác biệt là, điển cố như chất liệu dùng trong những hình thức ẩn dụ, hoán dụ không phải lấy trong thiên nhiên, mà lấy từ tác phẩm của các thời đại quá khứ xa xưa.
Báo Tạp chí - Sự giống nhau và khác biệt
Báo Tạp chí - Sự giống nhau và khác biệt

27/02/2018 9:10:00 SA

(BTV) Báo và tạp chí đều có một chức năng chung cơ bản là thu thập, xử lý và truyền đưa thông tin về tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội... nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin của quần chúng nhân dân. Song xét về nội dung và đối tượng phục vụ, giữa báo và chí có sự khác biệt nhau.
 Tổng quan về phát thanh và phát thanh hiện đại
Tổng quan về phát thanh và phát thanh hiện đại

27/02/2018 9:09:00 SA

(BTV) “Phát thanh là một loại hình truyền thông đại chúng trong đó nội dung thông tin được truyền tải qua âm thanh”. Âm thanh bao gồm ba yếu tố: lời nói, âm nhạc và tiếng động”.
1234