UBND tỉnh phê duyệt Đề án: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển”
UBND tỉnh phê duyệt Đề án: “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển”

27/02/2018 8:00:00 SA

(BTV) UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016- 2020.
 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn trả lời ý kiến phản ánh của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 9 năm 2016
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn trả lời ý kiến phản ánh của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tháng 9 năm 2016

27/02/2018 8:00:00 SA

(BTV) Sau Hội nghị giao ban công tác tư tưởng tháng 9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của các báo cáo viên về những vấn đề đang được dư luận xã hội trong tỉnh quan tâm cần giải quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chuyển những nội dung trên tới Chủ tịch UBND tỉnh. Căn cứ báo cáo số 75-BC/BTGTU ngày 21/9/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, đơn vị có trách nhiệm giao các ngành kiểm tra, xử lý, giải thích, trả lời các nội dung liên quan, cụ thể: