Thảo luận về Luật Xử lý vi phạm hành chính

(BTV) Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tại điểm cầu Bắc Ninh, các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự; Trần Thị Hằng, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có bài phát biểu trực tuyến.


Tại phiên thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập trung thảo luận vào một số nội dung như: xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy; việc xử phạt đối với đối tượng vi phạm hành chính chưa thành niên; xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính như cá nhân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thất nghiệp hoặc không có thu nhập ổn định; cơ quan xử lý trường hợp vi phạm hành chính...Cho ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với người nghiện ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Nhiều đại biểu cho rằng, đối với người nghiện ma túy là bỏ biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng này. Ngoài ra, việc xác định đối tượng đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sẽ do Luật Phòng chống ma túy xác định. Trong Luật Xử lý vi phạm hành chính sẽ xác định trình tự thủ tục, thầm quyền là đủ. Về trường hợp người vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được chuyển trong thời hạn không quá 24 giờ làm việc kể từ khi lập biên bản. Bởi vì trên thực tế có một số trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính vào cuối giờ làm việc của ngày cuối tuần hoặc các ngày nghỉ lễ, tết sẽ không đảm bảo thời gian chuyển biên bản theo quy định.

Đồng chí Trần Thị Hằng, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh nêu ý kiến về việc xử lý vi phạm hành chính đối với thời hiệu trong luật bảo vệ môi trường; Đặc biệt lĩnh vực bảo vệ môi trường cần được rút ngắn vi phạm hành chính về luật bảo vệ môi trường. Đề nghị giao các quan cấp huyện xử lý hành chính về bảo vệ môi trường sẽ nâng cao hiệu quả của luật. Qua đó sẽ giúp xử lý triệt để các vấn đề về vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường ở các địa phương. Đồng thời kiềm chế đến mức thấp nhất vi phạm lĩnh vực này góp phần nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường. 

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá nhìn chung, các đại biểu tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu đối với Dự án Luật. Bên cạnh đó, còn một số còn nội dung ý kiến khác nhau đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật giải trình, làm rõ. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cơ quan soạn thảo và thẩm tra Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cần bảo đảm thời gian Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định liên quan quan đến Dự thảo Luật và đảm bảo triển khai Luật đúng thời điểm thi hành luật. Hiện còn một số nội dung khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội.
Tân Trung – Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại