Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình khóa XXII lần thứ 3

(BTV) Chiều 22/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Bình khóa XXII tổ chức kỳ họp lần thứ 3 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020.


Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thiên tai, nhất là sự bùng phát của đại dịch Covid - 19, song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ với nhiều giải pháp đồng bộ và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng diện tích gieo trồng đạt 10.810 ha, trong đó diện tích lúa 8.330 ha năng suất bình quân cả năm đạt 65,5 tạ/ha. Tổng đàn gia súc đạt trên 32.000 con, gia cầm 810.000 con. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đạt 3.541,33 tỷ đồng. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 184.323,8 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai thực hiện, chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên; Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid - 19. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện. 

3 tháng cuối năm 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra một số  nhiệm vụ trọng tâm, trong đó xác định: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống chính trị cấp cơ sở; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; Tiếp tục củng cố, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
                                                               Đài PT Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại