Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung công tác tháng 10/2020

(BTV) Sáng 23/10, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 10, công tác khoa giáo – văn hóa văn nghệ và công tác giáo dục lý luận chính trị - lịch sử Đảng 9 tháng đầu năm 2020.


Hiện nay, nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng công tác phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, các ngành chức năng và các địa phương. Người dân quan tâm về việc Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chỉ thị số 35/CT – TTg về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai. Một số địa phương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, người dân phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, đánh giá cao việc Ủy ban MTTQ tỉnh – Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tổ chức phát động toàn dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 và ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ. Một số vấn đề được dư luận quan tâm tập trung vào phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường đô thị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị  tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, nội dung kết quả Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, kết quả việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, công tác phòng chống dịch Covid – 19, ủng hộ đồng bào miền Trung, kịp thời định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Quý III/2020, công tác khoa giáo, văn hóa văn nghệ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, kịp thời tham mưu cấp ủy, ban hành các văn bản sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, phối hợp chặt chẽ với sở, ngành liên quan chủ dộng tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách mới, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Trong quý IV, Ban Tuyên Giáo tỉnh ủy đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân xung quanh lĩnh vực khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, tổ chức đánh giá kết quả công tác khoa giáo văn hóa văn nghệ năm 2020 và xây dựng chương trình công tác năm 2021.

9 tháng đầu năm, việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác giáo dục lý luận chính trị đã đề ra. Tỉnh hỗ trợ 35 Đảng bộ xã, phường, thị trấn mỗi đơn vị 20 triệu đồng để biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được đẩy mạnh.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết 04 – NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ Bắc Ninh giai đoạn 2016 – 2020, tổ chức quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII…Chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành biên soạn, bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.
Trung Kiên – Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại