Tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh tổng hợp dư luận xã hội

(BTV) Sáng 23/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân năm 2020. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, hướng dẫn về các nội dung chuyên đề, gồm: Khái niệm, phương pháp nắm bắt dư luận xã hội; Các kỹ năng quan sát, phỏng vấn, tiếp cận thông tin đại chúng, viết báo cáo tình hình dư luận xã hội; Phát huy hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên. Trên cơ sở nội dung tập huấn, các đại biểu tham gia thảo luận, trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác tổng hợp dư luận xã hội, nắm bắt ý kiến nhân dân. Nhằm thống nhất giải pháp thực hiện phù hợp, có hiệu quả để vận dụng vào thực tế các địa phương thời gian tới.
 
Toàn bộ các nội dung tập huấn sẽ tiếp tục được quán triệt đồng bộ trong hệ thống MTTQ và các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cơ sở. Giúp nâng cao hơn nữa vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong bảo vệ, chăm lo cho quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên, nhân dân; Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt vai trò, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ với công tác nắm bắt dư luận xã hội; Sớm tham mưu địa phương triển khai kế hoạch tập huấn công tác Mặt trận 2020, trong đó có nội dung nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân; Quan tâm nâng cao chất lượng báo cáo, đảm bảo kịp thời, khách quan, đi thẳng vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm; Tăng cường báo cáo qua hệ thống công nghệ thông tin. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, các đoàn thể chính trị, xã hội cụ thể hóa nội dung tập huấn vào chương trình công tác đơn vị mình, phù hợp nhiệm vụ tình hình mới.
Thiên Thanh - Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại