Phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng

(BTV) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt "Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), giai đoạn 2021-2025".

 

Chương trình nhằm kiểm soát hiệu quả bệnh LMLM trên địa bàn cả nước và ngăn chặn sự xâm nhập của các chủng virus LMLM mới từ bên ngoài vào Việt Nam; Xây dựng thành công các vùng an toàn dịch bệnh LMLM cấp huyện hoặc vùng liên huyện của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố; Tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch bệnh cấp tỉnh; Góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045. Mục tiêu cụ thể, số lượng ổ dịch LMLM và gia súc mắc bệnh giảm từ 10-20% so với trung bình của cả giai đoạn 2016-2020; Xây dựng thành công thêm ít nhất 10 vùng an toàn dịch bệnh cấp huyện hoặc vùng liên huyện của một hoặc nhiều tỉnh, thành phố.
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại