Quốc hội thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường

(BTV) Sáng 24/10, Quốc hội thảo luận về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).


Tờ trình của Chính phủ nêu rõ, tiêu chí, tầm quan trọng, vị trí của Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường đối với vùng nhạy cảm môi trường. Quy định đối tượng phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường cho phù hợp với với Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Xây dựng. Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, Dự thảo gồm 02 phương án. Phương án 1: Giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì, phối hợp với UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của mình nhằm phát huy vai trò, năng lực, nguồn lực của các Bộ chuyên ngành, thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục hành chính liên thông. Phương án 2: Giao cho UBND cấp tỉnh phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các Bộ, cơ quan ngang bộ trên địa bàn.

Đa số đại biểu Quốc hội thảo luận đánh giá Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường lần này có nhiều tiến bộ. Đồng ý với nhiều nội dung của Dự thảo, tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho rằng đây là Dự án Luật khó vì nó điều chỉnh lĩnh vực “nóng” trong đời sống hiện nay. Chính vì vậy, cần phải xem xét kỹ càng hơn nữa để hoàn thiện nội dung của Dự thảo theo hướng điều chỉnh tốt những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Ý kiến của đại biểu Quốc hội làm rõ các nội dung về: Phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường; Thẩm quyền thẩm định báo cáo tác động môi trường; Cấp giấy phép môi trường; Kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường; Sự phù hợp giữa Luật Bảo vệ môi trường với các luật chuyên ngành liên quan như: Luật Đầu tư công; Luật Thủy lợi..… 

Chiều 24/10, Quốc hội nghe các Tờ trình và Báo cáo thẩm tra: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Dự thảo Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. 
Phạm Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại