Bắc Ninh: Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn ODA

(BTV) Trong những năm qua, nguồn vốn ODA đã giúp tỉnh Bắc Ninh tiếp cận các dự án hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.


Giai đoạn 2016-2020, được sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, các nhà tài trợ, tỉnh Bắc Ninh đã thu hút và tiếp nhận 3 dự án sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi trong kế hoạch đầu tư trung hạn theo các nguồn tài trợ của Chính phủ CHLB Đức, Ngân hàng Thế giới (WB), với tổng mức đầu tư hơn 1 nghìn tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 2 thuộc dự án “Chương trình đào tạo nghề 2008” do Chính phủ CHLB Đức viện trợ gần 44 tỷ đồng; Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” tỉnh Bắc Ninh sử dụng vốn ODA của WB gần 70 tỷ đồng); Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sử dụng vốn WB gồm 14 tiểu dự án gần 950 tỷ đồng. Đối với kế hoạch trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 được giao là 372,2 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã giải ngân được 353,6 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 95%. 

Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) đã góp phần giúp tỉnh Bắc Ninh triển khai thực hiện các chương trình, dự án hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư lớn, tác động lan tỏa, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, cụ thể trên một số lĩnh vực như: Y tế, môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đặc biệt, nguồn vốn ODA đã giúp tỉnh Bắc Ninh tiếp cận các dự án hỗ trợ kỹ thuật quan trọng, góp phần cải thiện chất lượng dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, tích hợp với đề án thành phố thông minh nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao khả năng tiếp cận của người dân, doanh nghiệp.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại