Triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động

(BTV) Sáng 29/10, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức tập huấn về triển khai nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định 32/2020/QĐ-TTg.


Qua thực tiễn triển khai và để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số  32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, lưu ý một số sửa đổi, bổ sung các điều kiện để được vay vốn chính sách. Để kịp thời đưa chính sách đi vào cuộc sống, NHCSXH ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động. 

Ngoài ra, các bộ được hướng dẫn một số thủ tục, quy trình cho vay như: Quy trình vay vốn; Tổ chức giải ngân; Kiểm tra sau cho vay; Thu nợ gốc, lãi, xử lý nợ; Hạch toán kế toán; Lưu trữ hồ sơ và chế độ báo cáo thống kê; Xử lý vi phạm tờ trình phê duyệt cho vay, tổ chức thực hiện….

 
Kết thúc buổi tập huấn, NHCSXH tỉnh chỉ đạo các Phòng giao dịch phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, thẩm định và triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại