Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết số 88 và 51 của Quốc hội tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(BTV) Tiếp tục chương trình phục vụ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều 29/10, Đoàn giám sát Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Cùng dự có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.


Thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 88 và Nghị quyết 51 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, 100% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên toàn ngành Giáo dục được học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Ngành đã triển khai áp dụng các mô hình, phương thức dạy học tiên tiến, hiện đại, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, chú trọng ưu tiên các khối lớp triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm học 2020-2021, 100% các trường Tiểu học bố trí cho lớp 1 đủ mỗi lớp một phòng học riêng, thiết bị dạy học được mua sắm đầy đủ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai, còn tồn tại hạn chế: Công tác dự báo phát triển số lượng học sinh, công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch dài hạn chưa sát với thực tế; Một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên còn ngại đổi mới; Chưa linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức dạy học.

Ngành GD&ĐT đề xuất tỉnh tiếp tục đầu tư, tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm cho việc tăng quy mô học sinh các cấp học trong thời gian tới. Ban hành các đề án, kế hoạch về đào tạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng nhu cầu giáo viên và cán bộ quản lý cho thực hiện đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kết luận hội nghị, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Để tiếp tục thực hiện 2 Nghị quyết theo đúng lộ trình, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị: UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục có sự quan tâm trên cơ sở kiến nghị của ngành GD&ĐT, từ đó có những chỉ đạo, giải pháp khắc phục tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất. Ngành GD&ĐT tích cực tham mưu, phối hợp rà soát lại văn bản đã triển khai; Rà soát lại nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất của địa phương, quan tâm kiến nghị của nhà trường về tập huấn cho giáo viên, giúp giáo viên cập nhật kiến thức sách giáo khoa đề truyền đạt cho học sinh. Tiếp tục công tác tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của toàn xã hội trong việc thay đổi sách giáo khoa theo Nghị quyết số 88 và Nghị quyết 51 là đúng đắn, đúng xu thế.
Phạm Tiến – Hải Yến
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại