Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

(BTV) Sáng 29/10, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 600 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành Chi, Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Đảng bộ bộ phận.


Hội nghị quán triệt đến các đại biểu những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kết quả Đại hội; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung nghiên cứu sâu và làm rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp đột phá và 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với 27 chương trình hành động cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; Cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và các nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu với chương trình hành động cụ thể. 

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản, những điểm mới, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trên cơ sở đó, các cấp ủy cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, xác định rõ mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, từ đó xác định quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Theo kế hoạch, các Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động với hình thức phù hợp, hoàn thành trước ngày 25/11.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh phát động các đại biểu ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, với tổng số tiền thu được gần 80 triệu đồng.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại