Hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn ưu đãi nước ngoài, vốn ODA

(BTV) Sáng 29/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến với các Bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư.


Tại điểm đầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỉ lệ giải ngân vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương tính đến ngày 31/10/2020 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% so với kế hoạch giao. Trong đó, vốn giải ngân của các bộ, cơ quan T.Ư là 5.824 tỷ đồng, vốn giải ngân của các địa phương là trên 12,2 nghìn tỉ đồng. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị và tỉ lệ. Mặc dù tình hình có được cải thiện song tỉ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn thấp.

Tại hội nghị trực tuyến, các Bộ, ngành, địa phương đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và thảo luận các biện pháp tháo gỡ vướng mắc, để làm sao giải quyết “3 đọng” thường thấy trong vấn đề giải ngân mà Thủ tướng đã chỉ ra: Vốn đọng (có tiền đó mà không tiêu được), nợ đọng (tức là hạn mục thi công xong, đã hoàn thành nhưng không quyết toán) và thủ tục đọng. 

Đối với tỉnh Bắc Ninh, trong năm 2020, tỉnh chỉ thực hiện phần vốn ODA kéo dài từ năm 2019 của Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với số vốn là hơn 109 tỷ đồng. Đến hết ngày 27/10, đã giải ngân được 101,2 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 93%. Tỉnh phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Tỉnh Bắc Ninh đề xuất tiếp tục được thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở quản lý dữ liệu đất đai” sử dụng vốn ODA của ngân hàng thế giới (WB) - là dự án chuyển tiếp trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, ODA là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc để giải ngân tối đa khoản vốn này. Yêu cầu từng Bộ, ngành, địa phương họp, rà lại để làm rõ trách nhiệm, tháo gỡ khó khăn từng dự án; Phải tiếp tục hoàn chỉnh khung pháp lý, không để tình trạng có vốn mà không giải ngân được. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 để nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ thực thi chính sách. Thủ tướng nhấn mạnh việc cương quyết thay, đổi cán bộ không biết làm việc, không hoàn thành, không có trách nhiệm tích cực hoặc là những cán bộ tiêu cực, không vì nhiệm vụ mà vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp để làm rõ lộ trình, cách làm ODA thuận lợi, bài bản hơn, thống nhất hơn, từ đó lập kế hoạch ODA trung hạn 5 năm. Các ngành, các Bộ, địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ trong việc bố trí đủ nguồn vốn đối ứng cho các chương trình, dự án ODA trong năm nay, trong đó cả việc tìm các nguồn hợp pháp để cân đối.

Kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm này đạt 83,36%, nằm trong top giải ngân tốt nhất cả nước. Đối với giải ngân vốn ODA cũng đã đạt trên 92%. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 2 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút để thực hiện giải ngân đảm bảo 100% vốn đầu tư công, do vậy các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm những vướng  mắc để giải ngân hết số vốn còn lại; Lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo nhà thầu có năng lực đảm bảo tiến độ đề ra, tránh tình trạng chậm giải ngân gây lãng phí nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện; Yêu cầu các chủ đầu tư cam kết tiến độ, xem xét điều chuyển vốn các dự án khó giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, đảm bảo hiệu quả nguồn vốn. Đối với nguồn vốn ODA, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan đề nghị rà soát lại những quy trình thủ tục giải ngân, nhất là hồ sơ các dự án tài trợ đảm bảo 100% vốn được giải ngân theo đúng kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, giai đoạn tới ODA vẫn là nguồn vốn cần thiết cho đầu tư phát triển, đề nghị các ngành theo sát các dự án đã lập và trình Chính phủ, nhất là các dự án mang tính động lực cho sự sự phát triển của tỉnh, đề xuất T.Ư quan tâm, ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo. 
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại