Hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020

(BTV) Sáng 30/10, Bộ Quốc Phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” giai đoạn 2015-2020. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.


Trong 5 năm qua phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Phong trào thi đua đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, trong đó có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; nổi bật là bảo đảm tốt cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; đặc biệt, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh covid-19, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần bộ đội..... Đã góp phần quan trọng để ngành Hậu cần Quân đội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thiết thực xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để đạt được kết quả cao hơn nữa từng cơ quan, đơn vị xác định phù hợp “Một tập trung - Ba khâu đột phá” và “Năm tốt” trong PTTĐ ngành, phát huy hiệu quả phong trào thi đua các chuyên ngành, tạo bước chuyển mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các mặt bảo đảm hậu cần; xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh; góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội trong giai đoạn mới, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.                                                                            
                                                                         (Bộ CHQS tỉnh)
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại