HĐND tỉnh giám sát tại huyện Thuận Thành

(BTV) Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng 30/10 Ban Văn hóa – xã hội HĐND đã tổ chức giám sát tại UBND huyện Thuận Thành về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa – xã hội nói chung và các tiêu chí văn hóa – xã hội trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng.


Theo báo cáo của huyện Thuận Thành, những năm qua công tác văn hóa – thông tin trên địa bàn huyện đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra; các loại hình hoạt động đã bám sát vào kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể để hoạt động có hiệu quả, tạo không khí phấn khởi trong quần chúng nhân dân, góp phần làm giảm các tệ nạn xã hội và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục ở các cấp học. Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 trong nhà trường, đồng thời chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Phát biểu tại buổi giám sát, các thành viên Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả huyện Thuận Thành đạt được trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lĩnh vực văn hóa – xã hội nói chung và các tiêu chí văn hóa – xã hội trong xây dựng NTM thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới huyện Thuận Thành cần tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép của tỉnh là vừa phát triển KT - XH vừa làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở văn hóa và việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, mùa lễ hội. Quan tâm hơn nữa đến chất lượng giáo dục đào tạo và quyết tâm xóa bỏ 100% phòng học cấp 4 đã xuống cấp. Củng cố nâng cao hơn nữa chất lượng y tế cơ sở. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội đặc biệt là đối tượng người có công và hộ nghèo. 
Xuân Trường – Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại