Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận đến năm 2040

(BTV) UBND tỉnh vừa phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ), huyện Quế Võ đến năm 2040.


Theo đó, Quy hoạch chung đô thị Phố Mới và phụ cận (đô thị Quế Võ) sau khi điều chỉnh có tổng diện tích hơn 15.500ha. Khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã, với tổng diện tích khoảng 7.150 ha, gồm: Thị trấn Phố Mới và các xã: Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân và Nhân Hòa. Khu vực ngoại thị gồm 10 xã còn lại, với tổng diện tích khoảng 8.335ha. Quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 225.000 người và năm 2040 khoảng 350.000 người. Quy hoạch đô thị Phố Mới và phụ cận được điều chỉnh đáp ứng các tiêu chuẩn của thị xã và của quận theo quy định của Nghị quyết 1211/16/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính và là đô thị phát triển công nghiệp, dịch vụ của tỉnh. Đồng thời bổ sung Khu công nghiệp Quế Võ II – giai đoạn 2 tại xã Đức Long và xã Châu Phong với diện tích khoảng 277ha và Cụm công nghiệp Cách Bi với diện tích khoảng 75ha các khu chức năng cấp vùng khác theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch vùng tỉnh Bắc Ninh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… UBND huyện Quế Võ căn cứ nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt theo Quyết định, tổ chức lập đồ án quy hoạch theo các quy định hiện hành.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại