Hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng”

(BTV) Sáng 17/11, Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học về giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên. Hội thảo đã có sự tham gia của 39 tham luận đến từ 123 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối.


Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ  trong giai đoạn hiện nay, để cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Những năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn là mục tiêu trọng tâm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cả về số lượng cũng như chất lượng đảng viên. Hàng năm Đảng ủy Khối kết nạp từ 250 - 300 đảng viên mới, trong đó các đơn vị doanh nghiệp kết nạp khoảng 50 - 100 đảng viên là người lao động. Nhìn chung, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Đầu nhiệm kỳ, hàng năm đều xây dựng kế hoạch  phát triển đảng viên mới, bổ sung nguồn nhân lực cho tổ chức Đảng. Các đồng chí đảng viên được kết nạp vào Đảng đã nêu cao ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quyền hạn của đảng viên, phát huy tính tiền phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Mặc dù vậy, công tác phát triển đảng viên ở cơ sở còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, nhất là một số doanh nghiệp. Việc nắm bắt tư tưởng, động cơ của quần chúng phấn đấu vào Đảng có nơi, có chỗ còn chưa sâu sát, tính giáo dục, tuyên truyền trong quần chúng lao động của cấp ủy còn bất cập. Các tổ chức đoàn thể có nơi hoạt động còn hạn chế về nội dung lẫn hình thức. 

Tại Hội thảo, các ý kiến đều tập trung đánh giá, phân tích những thuận lợi khó khăn trong công tác phát triển Đảng, đề ra những giải pháp vừa đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, góp phần để các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối làm tốt công tác phát triển Đảng trong nhiệm kỳ. 
Vũ Long- Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại