Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban tư tưởng, báo chí tháng 11

(BTV) Sáng nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác tư tưởng, báo chí tháng 11.


Trong tháng, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội cơ bản ổn định. Cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; Kỳ vọng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ có nhiều quyết sách để đưa tỉnh bước sang giai đoạn phát triển mới; Công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân diễn ra sôi nổi tại các địa phương; Tinh thần ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão, lũ của cán bộ, nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... Dư luận cũng bày tỏ sự quan tâm đến kỳ thi tuyển dụng lại công chức, viên chức sắp tới; Vấn đề xuống cấp một số công trình thủy lợi; Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công năm 2020 và công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông, an ninh trật tự, môi trường - đô thị... 

Về hoạt động báo chí, các cơ quan báo chí bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, kịp thời tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, quốc tế. Nhất là tuyên truyền đậm nét các ngày làm việc của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; Công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công tác quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung. 

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị: Ngành Tuyên giáo các cấp và các cơ quan báo chí chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng dư luận theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV, hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; Công tác phòng, chống dịch COVID-19; Tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Bắc Ninh đoàn kết – đổi mới – tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp” và các nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, ngày lễ kỷ niệm, tình hình thời sự trong nước, quốc tế theo định hướng Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại