Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thu gần 4 tỷ đồng sau thông quan

(BTV) Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện 6 cuộc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4 tỷ đồng.

 

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp nhận, xử lý 952 hồ sơ sử dụng dịch vụ công trực tuyến chủ yếu về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, hủy tờ khai hải quan, khai bổ sung hồ sơ hải quan. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan Bắc Ninh sẽ tích cực đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Chú trọng việc kiểm tra đối với các mặt hàng về số lượng, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa... nhất là đối với một số mặt hàng có thuế suất cao, trị giá lớn; Tăng cường kiểm tra, rà soát thu thập thông tin các trường hợp nghi vấn về trị giá khai báo, mã số hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, hàng hóa nhập đầu tư miễn thuế của các doanh nghiệp qua địa bàn Cục quản lý. 
Đức Minh - Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại