Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật

(BTV) Sáng 24/11, dưới sự trủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và thi hành pháp luật. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan dự hội nghị.


Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, trong 5 năm (2016 – 2020), Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 71 Luật, 2 Pháp lệnh và 745 Nghị định. Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 Quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành tổng số 92.799 văn bản thi hành pháp luật. Đặc biệt, công tác thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm thực hiện và đạt được những thành quả bước đầu quan trọng; hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực hơn cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp và cải cách hành chính, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan đơn vị đã tham luận, làm rõ các nội dung liên quan: Công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách pháp luật; công tác lập dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và thẩm tra, chỉnh lý các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện phản biện xã hội trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả công tác thi hành pháp luật…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Cải cách thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được Trung ương xác định để phát triển đất nước. Do vậy, cần nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị về vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, từ đó, dành nhiều thời gian, nguồn lực hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tăng cường công tác phối hợp xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách, pháp luật của nhà nước; Các bộ ngành kiên quyết chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương trong công tác xây dựng, hoàn thiện và thi hành pháp luật; kiên quyết chống lợi ích nhóm trong làm chính sách, trong xây dựng pháp luật.

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương quán triệt kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị; đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, xác định rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các sai phạm trong tham mưu xây dựng, ban hành văn bản trái pháp luật. 
Tân Trung – Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại