Đánh giá 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh

(BTV) Chiều 23/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh (ATTP) tỉnh. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Cục ATTP (Bộ Y tế) và các cơ quan liên quan trực thuộc các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo BQL ATTP tỉnh và các sở, ngành chức năng của tỉnh.


Ban Quản lý ATTP Bắc Ninh được thành lập theo Quyết định số 123, ngày 23/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quyết định số 08, ngày 20/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. Sau gần 3 năm, Ban đã kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành các văn bản pháp luật, chỉ đạo, điều hành; ký chương trình phối hợp với Mặt trận tổ quốc và Quy chế phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Trong đó, tổ chức 635 hội nghị, tập huấn tuyên truyền về ATTP cho gần 56 nghìn người; đồng thời, tổ chức nhiều cuộc thi về ATTP,...Bộ máy tổ chức, hệ thống quản lý đã được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở, 126 xã, phường, thị trấn đều có cộng tác viên về ATTP. Từ năm 2018 đến nay, các đoàn của 3 cấp đã thanh, kiểm tra trên 8.200 cơ sở, phát hiện trên 2.200 cơ sở vi phạm, xử phạt với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng. Đối với công tác giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm, Ban đã tiến hành lấy gần 47 nghìn mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu, phát hiện gần 7 nghìn mẫu không đạt. Ban cũng đã giám sát hơn 1.100  lượt bếp ăn tập thể trường học, phát hiện trên 300 cơ sở không đạt. Từ đó, hướng dẫn, nhắc nhở và thông tin đến các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để có biện pháp khắc phục. Ban cũng đã tham mưu, xây dựng và triển khai 2 Đề án, 11 Tiểu Đề án về an toàn thực phẩm.  

Bên cạnh những kết quả trên, hoạt động 3 năm qua của Ban cũng còn những khó khăn về các văn bản pháp lí, công tác nhân sự và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ quản lí ATTP ở cơ sở,...Để Ban hoạt động hiệu quả hơn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Bắc Ninh kết thúc thí điểm và tiếp tục hoạt động theo mô hình Ban Quản lý An toàn thực phẩm. Đồng thời, điều chỉnh rà soát, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý; Quy định cụ thể về thẩm quyền xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với chức danh Trưởng phòng Thanh tra, Đội trưởng đội Thanh tra - Quản lý An toàn thực phẩm,...

Tại Hội nghị, đại diện các sở, ngành của tỉnh và các cơ quan trực thuộc Bộ Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... đã có nhiều ý kiến đánh giá về kết quả đạt được của Ban Quản lý ATTP tỉnh trong 3 năm qua. Đồng thời, phân tích những tồn tại, hạn chế và chỉ rõ những vấn đề cần quan tâm trong thời gian tới. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, UBND tỉnh và Ban Quản lý ATTP tỉnh cần hoàn thiện báo cáo bám sát chức năng, nhiệm vụ của Ban, làm rõ những kết quả đạt được, và những mặt chưa được, tồn tại, hạn chế, từ đó có đề xuất cụ thể để gửi Bộ Nội vụ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn cảm ơn những đóng góp của đại diện các cơ quan trung ương, nhất là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. Đồng thời, yêu cầu Ban Quản lý ATTP tỉnh nghiêm túc tiếp thu, xây dựng báo cáo hoàn chỉnh, từ đó, có giải pháp kịp thời nhằm tạo sự chuyển biến trong hoạt động chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề cập đến sự phát triển rất nóng của Bắc Ninh trong những năm qua, nên đã tạo áp lực lớn về quy mô dân số và các vấn đề xã hội khác, trong đó có công tác quản lí về ATTP. Do vậy, việc thành lập thí điểm Ban Quản lý ATTP 3 năm trước, cũng như tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban trong thời gian tới là rất quan trọng. Vì thế, rất mong các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Bắc Ninh làm tốt vấn đề quản lí ATTP nói riêng và thúc đẩy sự phát triển về kinh tế xã hội nói chung trong thời gian tới.  
Phi Trường, Chu Oánh
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại