Từ đầu năm 2020 đến nay, Bắc Ninh cấp mới 141 dự án FDI

(BTV) Mặc dù bị ảnh hưởng không nhỏ từ đại dịch Covid-19, song với sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, điều hành tạo ra những lợi thế so sánh động, tăng tính cạnh tranh, Bắc Ninh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI có vốn đầu tư lớn.

 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 11/2020, Bắc Ninh cấp mới 10 dự án FDI, tổng vốn đăng ký hơn 69 triệu USD; điều chỉnh vốn 06 dự án, số vốn tăng gần 19,5 triệu USD. Lũy kế, từ đầu năm 2020 đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh là hơn 950 triệu USD, trong đó cấp mới 141 dự án, tổng vốn đăng ký gần 425 triệu USD; điều chỉnh vốn 96 dự án tổng vốn tăng hơn 450 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, trong tháng 11/2020, toàn tỉnh cấp mới 7 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 1.400 tỷ đồng; điều chỉnh 10 dự án, trong đó có 02 dự án điều chỉnh vốn, tổng số tăng hơn 126 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020 đến nay, cấp mới đăng ký đầu tư 58 dự án với tổng vốn là 7.325 tỷ đồng và điều chỉnh 114 dự án, trong đó có 32 dự án điều chỉnh vốn, tổng số tăng 2.236,7 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 11/2020, toàn tỉnh thành lập mới 198 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là hơn 1.500 tỷ đồng và 69 đơn vị trực thuộc. Lũy kế, từ đầu năm 2020 đến nay, thành lập mới 2.176 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 21.646 tỷ đồng (tăng 2,1% về số doanh nghiệp, tăng 6,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ và 700 đơn vị trực thuộc).
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại