Hội thảo Khoa học vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh trong ban hành các chính sách liên quan đến Bảo hiểm Xã hội

(BTV) Sáng 25/11, Ban Văn hóa xã hội, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh phối hợp với Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò HĐND tỉnh trong ban hành các chính sách liên quan đến BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh”. Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành và HĐND, UBND các huyện thị xã, thành phố trên địa bàn dự.


Trong những năm qua HĐND tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên tham gia BHYT… Đến nay, công tác BHXH trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực, số người tham gia BHXH, BHYT ngày càng tăng, việc giải quyết và chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia và hưởng thụ chính sách BHXH, BHYT luôn đảm bảo kịp thời, thuận lợi, nhận thức của người dân về các chính sách bảo hiểm ngày càng nâng lên…Góp phần nâng cao công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 8.740 đơn vị tham gia BHXH, BHYT với trên 1,3 triệu người tham gia đạt 93,2% dân số, gần 9.000 người tham gia BHXH tự nguyện, 100% học sinh, người nghèo, cận nghèo tham gia BHYT. 

Với trên 20 bài tham luận được trình bày và gửi về Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học, lãnh đạo các ngành, địa phương trong tỉnh đánh giá BHXH là một trong những chính sách cơ bản, trụ cột trong công tác an sinh xã hội vì con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạnh, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện các chính sách, Nghị quyết của HĐND tỉnh về BHXH trong đó tập trung vào các nhóm vấn đề: Đánh giá hiệu quả, chất lượng và tác động của các Nghị quyết cuả HĐND tỉnh liên quan đến BHXH….. Công tác tổ chức thực hiện, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về chính sách BHXH, BHYT giải pháp phát triển mở rộng đối tượng tham gia…. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan đến việc quản lý, kiểm tra, xử lý nợ đọng BHXH….. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận đánh giá cao công tác tổ chức Hội thảo và cho rằng Hội thảo là dịp để các ngành, địa phương đánh giá tổng quát về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến BHXH, tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục để đưa Nghị quyết vào cuộc sống góp phần đảm bảo an sinh xã hội…. Thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị BHXH, các ngành, địa phương và các Ban HĐND tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để nhân dân thấy rõ lợi ích, ý nghĩa của chính sách đối với việc ổn định đời sống nhân dân, nghiên cứu, tham mưu HĐND tỉnh, UBND về sửa đổi, bổ sung ban hành chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc trốn tránh đóng và nợ đọng BHXH kéo dài, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận, giải quyết, chi trả các chế độ cho đối tượng thụ hưởng chính sách…..
Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại