Ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025”

(BTV) Chiều 26/11, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh, Truyền hình tỉnh tổ chức Ký kết Chương trình phối hợp về việc “Đẩy mạnh tuyên truyền công tác thi đua, khen thưởng và phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025.


Chương trình phối hợp được thực hiện dựa trên các nội dung: phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; phối hợp tuyên truyền các phong trào thi đua do T.Ư và địa phương phát động; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền điển hình tiên tiến; công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt; tôn vinh và khen thưởng nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thông qua Chương trình phối hợp sẽ tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vai trò của công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường mối quan hệ giữa các Sở, ngành. Góp phần nhân rộng, phổ biến kinh nghiệm trong việc xây dựng gương điển hình tiên tiến.
Vũ Tuyển, Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại