Thảo luận Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3

(BTV) Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã giành nhiều thời gian để thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kinh tế-xã hội năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.


Hội nghị lần thứ 3 - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX chia 4 tổ thảo luận. Tại các tổ đã có 26 lượt ý kiến phát biểu thảo luận và 20 đại biểu gửi phiếu thảo luận. Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; báo cáo của Tỉnh ủy đã đánh giá khái quát những kết quả đạt được trong năm 2020. Những hạn chế, tồn tại đã được phân tích đầy đủ, đồng thời cũng chỉ rõ những nguyên nhân hạn chế, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện trong năm 2021.Bên cạnh đó, đại biểu đóng góp một số ý kiến trên một số lĩnh vực cụ thể. Về chủ đề công tác năm 2021, đa số các đại biểu nhất trí cao với nội dung “Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” và đề nghị cân nhắc, nghiên cứu các nội dung “kiểm soát dịch bệnh; thu hút đầu tư; phát triển đô thị; bảo vệ môi trường; nâng cao các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân” vào chủ đề năm 2021.

Về bố cục báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021: Có ý kiến đại biểu cho rằng: Phương án tăng trưởng năm 2021 đạt 5-6% là phương án tăng trưởng mức cao của tỉnh. Cần xem xét trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ trở lại ảnh hưởng lớn đến hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp, xuất, nhập khẩu của tỉnh và chưa có nhiều nhân tố mới phát triển kinh tế. Đề nghị rà soát lại các chính sách hỗ trợ hiện nay của tỉnh để phù hợp với tình hình mới; đặc biệt chính sách hỗ trợ hạ tầng nông thôn cần nghiên cứu, điều chỉnh cho giai đoạn mới do tỉnh đã hoàn thành 100% chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, môi trường:  Tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Trong lĩnh vực quy hoạch, cần chú ý lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực. Tập trung thu hút các nhà đầu tư đô thị lớn thay thế những doanh nghiệp đầu tư không hiệu quả, để nâng cao mức tăng trưởng cho tỉnh trong thời gian tới. Thu hút các tập đoàn lớn xây dựng các khu nghỉ dưỡng thúc đẩy dịch vụ du lịch, thương mại của tỉnh. Đề nghị rà soát danh mục các dự án đầu tư đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên, phù hợp với các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2020-2025 tỉnh nên lựa chọn 1 số công trình trọng điểm để tạo điểm nhấn. Để nâng cao hiệu quả của các mô hình phân loại rác, xử lý rác ban đầu, đề xuất thực hiện giải pháp giao kinh phí cho các huyện chủ động xử lý rác thải trên địa bàn mình quản lý; nghiên cứu thí điểm áp dụng mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ sử dụng vi sinh bản địa (IMO) ở Gia Bình, đặc biệt tại các khu chăn nuôi.

Đề nghị bổ sung chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo của năm 2021. Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng trường học dành cho các cháu bị tự kỷ; Tập trung rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo, tình hình phức tạp tại cơ sở, để giải quyết dứt điểm trong quý I năm 2021, phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại