Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

(BTV) Sáng 26/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để cho ý kiến vào các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và Xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.


Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh: Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp về phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh năm 2020; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tiễn và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 để đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026. Để Hội nghị đạt kết quả cao, đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc để hoàn thiện, thông qua các báo cáo, nội dung của Hội nghị và chuẩn bị tốt một số nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 21 trong thời gian tới. 

Hội nghị nghe các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng, mục tiêu năm 2021 trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tình hình đầu tư công; tình hình thực hiện dự toán, phân bổ ngân sách; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm sát, xét xử, thi hành án; những công việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giải quyết trong quý IV năm 2020. 

Hội nghị nghe báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 -2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. 

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là ảnh hưởng sâu rộng của đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND và chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng với sự nỗ lực cố gắng của các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, các mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực đề ra trong năm 2020 đạt được một số kết quả quan trọng: Thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; các mặt văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an ninh - quốc phòng được giữ vững; công tác Xây dựng Đảng được quan tâm. 


Một số kết quả cụ thể: Tổng sản phẩm (GRDP) năm 2020 ước đạt 121,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 1,2%, duy trì đứng thứ nhất toàn quốc; giá trị xuất khẩu ước 36,5 tỷ USD, tăng 7,3%; Thu hút đầu tư nước ngoài thêm 858,5 triệu USD; đầu tư trong nước thêm 9,1 nghìn tỷ đồng; thành lập mới 2.176 doanh nghiệp; Dự kiến hoàn thành 100%  tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020; thu ngân sách nhà nước ước đạt 29.792 tỷ đồng, tăng 1,6% so với dự toán; thu nhập bình quân đầu người đạt 79,9 triệu đồng/năm, tăng 8,1%, đứng thứ 6 toàn quốc; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2%; Đến thời điểm này, Bắc Ninh đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Về các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh trong năm 2020 tiếp tục phát triển toàn diện. Công tác bảo vệ môi trường có nhiều tiến bộ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội 576 tổ chức Đảng cơ sở; 11/11 Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng quy định, đảm bảo đúng 4 nội dung và tỷ lệ cơ cấu; tuổi trẻ, nữ cao hơn nhiệm kỳ trước. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng có chiều sâu, ưu tiên lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm để triển khai; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của cấp cơ sở và đội ngũ cán bộ các cấp.
P.Hoa - Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại