Hơn 200 cán bộ Đoàn cơ sở học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX

(BTV) Ngày 27-11, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 200 cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung nghiên cứu các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh hiện đại”.

Hội nghị nhằm giúp các cán bộ Đoàn nắm được những nội dung cơ bản, mục tiêu và các giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn, Công ty Viễn thông VNPT Bắc Ninh ký kết thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ viễn thông – công nghệ thông tin truyền thông của VNPT trong cơ quan Tỉnh Đoàn và triển khai trong các tổ chức Đoàn cơ sở.
Phạm Tiến – Hoàng Hiển

 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại