Bắc Ninh thêm 3 hiện vật được công nhận bảo vật Quốc gia

(BTV) Tỉnh Bắc Ninh vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận thêm 3 bảo vật Quốc gia bao gồm: Bộ tượng Phật Tam thế, Hương án và Tòa Cửu phẩm liên hoa, của chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành nâng số hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật Quốc gia của tỉnh lên tổng số 13.


3 bảo vật quốc gia được công nhận tại chùa Bút Tháp nằm trong Quyết định số 2283/QĐ-TTg, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia đợt 9 (năm 2020). Trong tổng số 24 hiện vật, nhóm hiện vật của cả nước được công nhận đợt này, riêng Bắc Ninh có 3 bảo vật. Như vậy là cùng với: Tượng Phật A di đà, Bộ tượng 10 linh thú tại chùa Phật Tích, Tượng Quan âm nghìn mắt nghìn tay tại chùa Bút Tháp; Bia “Xá Lợi Tháp Minh” tại Bảo tàng Bắc Ninh; Rồng đá (Xà thần) tại đền thờ Lê Văn Thịnh; Ba pho tượng Tam Thế thời Lê Trung Hưng tại chùa Linh Ứng; Bộ tượng Phật Tứ Pháp vùng Dâu Luy Lâu hiện thờ tại chùa Dâu, chùa Phi Tướng xã Thanh Khương; chùa Dàn xã Trí Quả, huyện Thuận Thành; Cột đá chạm rồng chùa Dạm; cửa võng đình Diềm và 12 bia Tiến sỹ tại Văn Miếu Bắc Ninh thì việc Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận thêm 3 bảo vật, nhóm bảo vật Quốc gia tại chùa Bút Tháp một lần nữa khẳng định Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước về giá trị hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật Quốc gia gắn với di tích của tỉnh. Qua đó nhân lên niềm tự hào, ý thức giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị bảo vật, giá trị di tích mãi đến các thế hệ mai sau.
                           H Tâm- L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại