Tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(BTV) Từ ngày 11 – 13/01, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (gọi tắt là TĐT). Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục Trưởng TCTK, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương dự và chủ trì. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo của 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự.


Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu nội dung chính của phương án và các điểm mới của TĐT; Quy trình thu thập thông tin, quy trình chọn mẫu đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; Giải thích nội dung và cách ghi phiếu toàn bộ, ghi phiếu lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và vốn đầu tư, nông - lâm nghiệp và thủy sản, lĩnh vực tài chính quốc gia, vận tải, lưu trú, lữ hành, y tế…; Giới thiệu quy trình, nội dung, phương pháp điều tra và ứng dụng phần mềm thu thập thông tin cá thể, tôn giáo và bộ phận hành chính, sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ; Xác định các định mức kinh phí phù hợp cho từng công việc của Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Để đảm bảo chương trình tập huấn đạt hiệu quả, Tổng cục Trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ với tư cách là giảng viên cần có sự trình bày rõ ràng, cụ thể, đặc biệt phải đưa ra các lưu ý trong quá trình điều tra. Các thành viên tham dự tập huấn cần có sự tập trung, nghiêm túc, bảo đảm đầy đủ đúng thời gian, đúng thành phần. Nghiên cứu kỹ tài liệu trình bày của các báo cáo viên và có ý kiến góp ý giúp cho việc triển khai thực tế đạt yêu cầu tốt nhất. Bám sát hướng dẫn, quy định trong phương án để chỉ đạo tổ chức, từ đó có những đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy trình, các bảng hỏi… để Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thiện các phụ lục của phương án chính thức. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng cho biết: “Bắc Ninh đã thành lập  Ban Chỉ đạo TĐT; Xây dựng và triển khai phương án TĐT. Đến nay, đã hoàn thành một số công tác chuẩn bị cho TĐT. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các bước đã đề ra theo đúng kế hoạch. Nội dung điều tra, đáp ứng yêu cầu tổng hợp chỉ tiêu thống kê quốc gia theo Luật Thống kê; Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả trong hoạt động thu thập, xử lý thông tin theo hướng ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của TĐT…”
Hữu Vang - Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại