Quế Võ: Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 101% so với dự toán tỉnh giao

(BTV) Năm 2020, mặc dù chịu tác động bởi đại dịch Covid-19, song với nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tăng thu, đôn đốc kịp thời, đồng thời tập trung xử lý thu hồi các khoản thuế nợ đọng đã góp phần tích cực trong thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quế Võ.

 

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quế Võ năm 2020 đạt hơn 590 tỷ đồng, đạt 101% so với dự toán tỉnh, huyện giao, bằng 91% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu tiền sử dụng đất hơn 78 tỷ đồng, đạt gần 112% dự toán tỉnh giao; các khoản thu nội địa không bao gồm tiền đất là hơn 513 tỷ đồng, đạt hơn 100% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách huyện đạt gần 1.280 tỷ đồng, bằng gần 115% so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2021, huyện Quế Võ được giao chỉ tiêu thu nội địa là gần 780 tỷ đồng (Thu tiền đất là 250 tỷ đồng, thu từ thuế phí, thu khác là gần 530 tỷ đồng). Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, huyện chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác thuế, đôn đốc thu tiền sử dụng đất các đơn vị còn nợ đọng, không để nợ đọng thuế; Đôn đốc việc thực hiện nộp ngân sách các dự án đấu giá đất đã được phê duyệt, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất các dự án có đủ điều kiện nhưng phải thực hiện đúng quy trình, tiết kiệm từ nguồn lực đất đai, tăng thu cho ngân sách. Đồng thời tăng cường công tác thanh kiểm tra, kịp thời đôn đốc các khoản phải thu vào ngân sách nhà nước sau kết luận thanh tra, kiểm tra. 
Trần Cường - Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại