Họp Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

(BTV) Chiều 13/1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức phiên họp đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì.


Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm, tổng nguồn vốn đạt hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 6,83%. Trong đó, nguồn vốn trung ương đạt hơn 2.400 tỷ đồng, chiếm 90,13% tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt gần 270 tỷ đồng (đứng thứ 15 toàn quốc).  Doanh số giải ngân cho vay trong năm đạt hơn 763 tỷ đồng với trên 22 nghìn lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đạt hơn 2.700 tỷ đồng, nợ xấu chiếm tỷ lệ 0,24% tổng dư nợ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị các thành viên Ban đại diện bám sát Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ đạo của Ngân hàng CSXH Việt Nam triển khai có hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kế hoạch đã đề ra; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng chương trình, dự án gắn kết, đầu tư các mô hình kinh tế với nguồn vốn CSXH và tiêu thụ sản phẩm; phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, nâng cao hiệu quả vốn vay, giải quyết việc làm, thu nhập, nâng cao mức sống, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại