Các địa phương trong tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(BTV) Sáng 21/01, sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn quốc và của tỉnh về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử một số địa phương trong tỉnh đã triển khai ngay công tác này trên địa bàn mình.


* Tại thị xã Từ Sơn, sau khi dự hội nghị trực tuyến toàn quốc và của tỉnh về triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo bầu cử và Ủy ban Bầu cử thị xã đã chỉ đạo kịp thời các địa phương tổ chức tốt công tác triển khai. 

Sau khi được nghe quán triệt Chỉ thị, hướng dẫn, quy trình, quy định của cuộc bầu cử của Trung ương và của tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử thị xã Từ Sơn đã quán triệt và triển khai công tác bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên;  Trong đó chỉ đạo khẩn trương quán triệt tinh thần lãnh đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy để triển khai công việc theo đúng kế hoạch, đúng thời điểm và các mốc thời gian về thực hiện cuộc bầu cử. Khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử các cấp ở địa phương; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử, phát huy dân chủ giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; Tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị của mỗi cấp vào cuộc để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 trên địa bàn thị xã đạt kết quả cao, góp phần xây dựng củng cố Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân./.

* Tại huyện Lương Tài, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử huyện đề nghị các cấp, các ngành, địa phương nắm chắc các quy định và tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Các cấp, các ngành, địa phương phải coi công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt công tác bầu cử trên địa bàn.

* Tại huyện Yên Phong, sau khi tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc và của tỉnh triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ, 2021 – 2026, Ban Chỉ đạo bầu cử huyện đã triển khai kịp thời chỉ đạo triển khai cuộc bầu tử tới Ban Chỉ đạo bầu cử các xã, thị trấn, đại diện lãnh đạo huyện, lãnh đạo các ban, ngành địa phương.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Phong, đến thời điểm này, huyện Yên Phong đã thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với 12 thành viên. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Chỉ đạo 100% các xã, thị trấn thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các địa phương thành lập tổ tiếp công dân giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, các cấp, các ngành, các địa phương huyện Yên Phong tiếp tục tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới đến công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để khẩn trương cụ thể hóa và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các công việc cần thực hiện trong cuộc bầu cử theo chức trách, nhiệm vụ được phân công, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn huyện, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Nhóm PV địa phương

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại