Bắc Ninh: Phiên họp thứ nhất triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025

(BTV) Ngay sau hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh và các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch, các Ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh.


Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bắc Ninh tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo chung, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Thông qua dự thảo Kế hoạch và lịch trình các công việc phải thực hiện trong cuộc bầu cử. Thông qua dựa thảo phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh và thông qua Quyết định thành lập các Tiểu ban, Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử tỉnh. 
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại phiên họp thứ nhất triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2025, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đào Hồng Lan đánh giá cao sự chủ động chuẩn bị của các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Ủy ban Bầu cử, Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử đã kịp thời có đầy đủ tài liệu, các dự thảo kế hoạch liên quan đến công tác bầu cử Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan, Trưởng ban chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh yêu cầu ngay sau hội nghị này, Tổ giúp việc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí tham dự hội nghị để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, lịch trình thời gian và quyết định phân công Ủy ban Bầu cử tỉnh, quyết định thành lập các Tổ phụ trách bầu cử tỉnh để trình Ủy ban Bầu cử tỉnh ban hành theo quy định. 

Trên cơ sở quy định của pháp luật, các ngành các địa phương, các tổ chức phụ trách bầu cử triển khai thực hiện ngay công tác chuẩn bị mọi mặt cho công tác bầu cử kể cả công tác tài chính, hậu cần, công tác phục vụ ... để tổ chức cuộc bầu cử với tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí nhưng phải đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho cuộc bầu cử được triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện để cử tri yên tâm, phấn khởi đi bầu cử thuận lợi, kiên quyết ngăn chặn sự lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, làm trái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cản trở hạn chế đến kết quả bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh, các Tổ giúp việc Ủy ban Bầu cử căn cứ vào nhiệm vụ để phân công cụ thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Sở Nội vụ cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử tham mưu giúp việc cho Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong nhiệm kỳ này để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Hữu Vang-Phạm Quý 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại