Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(BTV) Sáng 21/01, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tại điểm cầu Bắc Ninh, dự có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ qua, là bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt  sinh hoạt sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ hội để chúng ta thực hiện quyền làm chủ của nhân dân  thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu thực sự có đức, có tài xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.....Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020. Yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết, thống nhất, tăng cường phối hợp tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử được tiến hành thực sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến góp phần vào thành công của hội nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt phương hướng nhiệm vụ của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Cần chú trọng quán triệt  thật tốt những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch vững mạnh, nhất là trong công tác cán bộ, chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp thực sự có đủ đức, tài, đủ trình độ phẩm chất, năng lực, góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết  Đại hội của Đảng, trong đó có Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm nhiệm kỳ 2021-2025, kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 1006 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ...   

Tiếp đó hội nghị đã  thông các báo cáo về việc triển khai Chỉ thị số 45 ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Triển khai Chỉ thị số 02 ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Các văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử; Kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân…
Hữu Vang – Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại