Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2021

(BTV) Chiều 24/01, Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Năm 2020, để giúp hội viên có được điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trước những tác động của đại dịch Covid-19, Hội đã phối hợp tốt với nhiều cơ quan, ban ngành của thành phố và các tổ chức trong và ngoài tỉnh để có thêm thông tin, tìm kiếm đối tác, mở rộng quan hệ kinh doanh; Kết nối với các tổ chức tư vấn, đào tạo CEO cho tất cả các doanh nghiệp hội viên; Tiếp tục thực hiện tiếp kế hoạch “Thăm quan doanh nghiệp - Kết nối hội viên”; Tổ chức 16 chuyến thăm đến 60 doanh nghiệp hội viên, nhiều ý kiến chia sẻ, đóng góp đối với các doanh nghiệp hội viên nhằm đẩy mạnh sự phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các doanh nhân trẻ tạo ra các nguồn lực và cơ hội phát triển mới cho hội viên, nâng cao sức mạnh và vị thế chung của đội ngũ doanh nhân trẻ thành phố, nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố và phát huy hình ảnh văn hóa doanh nhân trong thời đại mới. Hội cũng làm tốt công tác chăm lo đời sống cho các hội viên, công tác an sinh xã hội.
Vũ Tuyển - Văn Phong

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại