Các đơn vị khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021

(BTV) Sáng 25/01, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) cho các đồng chí giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã, phường, thị trấn; Đối tượng cán bộ đảm nhiệm công tác huấn luyện DQTV năm 2021.


Trong thời gian tập huấn, các học viên được giới thiệu, nghiên cứu các nội dung cơ bản như: Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật DQTV năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Phương pháp soạn thảo giáo án quân sự; Tổ chức, phương pháp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật cho DQTV...làm cơ sở nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trên cơ sở nội dung được tập huấn, các cán bộ DQTV liên hệ vận dụng linh hoạt, sáng tạo, sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương và chức trách, nhiệm vụ của bản thân, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021.
                                                                                  Bộ CHQS tỉnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại