UBND tỉnh đôn đốc tiến độ dự án cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành

(BTV) Sáng 26/01,UBND tỉnh tổ chức hội nghị đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị .


Thực hiện Kết luận số 03/TB-UBND ngày 05/1/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông (Sở Giao thông vận tải) đã làm việc với các đơn vị nhà thầu và ký cam kết hoàn thành công trình trong năm 2021. Đồng thời, tập trung chỉ đạo cán bộ kỹ thuật bám sát hiện trường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, khối lượng thực dự án  đạt gần 60% kế hoạch. Trong đó, mốc thời gian sau buổi làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã tăng thêm 10% khối lượng công việc. Đại  diện các sở, ngành, đơn vị tư vấn thiết kế, liên danh các đơn vị nhà thầu cho rằng, đây là công trình đặc biệt phức tạp, quá trình tổ chức triển khai thi công lại có những điều chỉnh bổ sung, công tác thẩm định vẫn chờ Cục Quản lý chất lượng Bộ GTVT phê duyệt. Đề nghị nhà thầu lập lại tiến độ thi công tổng thể, cam kết trong năm 2021 không hoàn thành công trình chủ dự án đầu tư sẽ thay thế bằng một nhà thầu khác. Trước khi điều chỉnh thiết kế cần có văn bản  giám định đánh giá chất lượng từng hạng mục. Quá trình tổ chức thi công có thể kết hợp vừa làm dầm vừa làm vòm để đẩy nhanh tiến độ. Sớm hoàn thiện các thủ tục ra hạn hợp đồng xây dựng, phê duyệt dự toán điều chỉnh thiết kế, tạo điều kiện thanh quyết toán khối lượng công trình đã hoàn thành; Tập trung nhân lực, vật lực, thi công các hạng mục dễ trước, khó sau, đảm bảo hoàn thành dự án theo tiến độ cam kết. Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò quan trọng của dự án đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT tải chỉ đạo Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông phối hợp với các nhà thầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và làm việc với Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ GTVT) để hoàn thành việc điều chỉnh phương án thi công. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý chủ trương và giao Sở GTVT rà soát lại toàn bộ dự toán còn thiếu, sớm điều chỉnh và chốt thời gian hoàn thành để UBND tỉnh làm căn cứ kiểm điểm. Xây dựng biểu đồ tiến độ mốc thời gian của dự án để kiểm đếm, đôn đốc các nhà thầu. Rà soát khối lượng công việc, năng lực, làm rõ trách nhiệm của Sở GTVT, Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông, của từng nhà thầu trong việc thực hiện hợp đồng và Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh; Tiến hành điều chuyển nhà thầu có năng lực kém, vi phạm hợp đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành phối hợp, tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu trong việc nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2021. 
Hữu Vang - Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại