Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập huấn công tác bầu cử

(BTV) Sáng 27/1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập huấn công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt nội dung Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy Bắc Ninh “Về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; Kế hoạch tổ chức thực hiện bầu cử của Uỷ ban MTTQ tỉnh; Nghị quyết số 1186 về “Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; việc Hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử”; Nghị quyết số 1187 về “Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử”; Nghị quyết liên tịch số 09 về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử”; Thông tri số 13 về “Hướng dẫn MTTQ tham gia công tác bầu cử”; Thông tri số 12 về “Hướng dẫn Uỷ ban MTTQ kiểm tra, giám sát công tác bầu cử”…

Thông qua tập huấn sẽ giúp cán bộ mặt trận nắm rõ kế hoạch, nội quy, quy chế bầu cử, qua đó tuyên truyền rộng rãi trong tầng lớp nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử, lựa chọn đại biểu ưu tú, đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại