Gần 2.600 tỷ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Gia Bình

(BTV) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình, huyện Gia Bình.

 

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Gia Bình giao Công ty TNHH MTV đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bắc Ninh làm nhà đầu tư. Dự án có tổng nguồn vốn gần 2.600 tỷ đồng với quy mô hơn 300 ha trên diện tích tại 3 xã: Đông Cứu, Lãng Ngâm và Đại Bái, huyện Gia Bình. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Ninh chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung tiếp thu, giải trình và thẩm định theo quy định của pháp luật; việc triển khai dự án phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án phù hợp với các văn bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về quy mô, địa điểm và tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại