Xây dựng nông thôn mới và sản phẩm OCOP đặc thù của Bắc Ninh

(BTV) Chiều 24/2, UBND tỉnh tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và chương trình OCOP năm 2021. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Thành phần tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan.


Hiện tại, 100% số xã và tất cả các đơn vị cấp huyện của Bắc Ninh đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Mục tiêu năm 2021, tỉnh phấn đấu được công nhận đạt chuẩn NTM và có ít nhất 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó, số xã đăng ký là 12. Đến năm 2025, Bắc Ninh phấn đấu có trên 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30% xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và ít nhất 50 mô hình khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2 huyện được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Để hoàn thành mục tiêu này, nhu cầu vốn cho xây dựng NTM của toàn tỉnh đến năm 2025 là gần 15 nghìn 700 tỉ đồng, riêng đầu tư cho các xã đạt NTM nâng cao là gần 9 nghìn 500 tỉ đồng, và kinh phí cho 12 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2021 là gần 2 nghìn tỉ đồng. Đối với chương trình OCOP, năm 2020, 33 sản phẩm của 15 chủ thể trên địa bàn tỉnh đã được xếp hạng 3 và 4 sao. Năm 2021, Bắc Ninh đặt mục tiêu có ít nhất 50 sản phẩm OCOP, hiện đã có 31 chủ thể đăng ký với 61 sản phẩm đạt OCOP. Định hướng thời gian tới, tỉnh sẽ xây dựng 1 Trung tâm Giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP của Bắc Ninh. 

Thống nhất với kế hoạch xây dựng NTM 2021, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ công nhận NTM huyện Yên Phong và hồ sơ đề nghị công nhận NTM của tỉnh, để Bắc Ninh sớm được công nhận đạt chuẩn NTM. Về kinh phí, giao cho Sở NN&PTNT, Tài chính, KH&ĐT phối hợp các địa phương rà soát nguồn lực, cân đối nguồn vốn đầu tư; Chú trọng xã hội hóa từ nhân dân đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, hướng tới xây dựng NTM có tính đặc thù của Bắc Ninh, trọng tâm là xây dựng nông thôn sạch, có môi trường sống an toàn. Trên cơ sở đó, các địa phương rà soát, nghiên cứu để có cách làm riêng. Trong tháng 3, các huyện và xã hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đặc thù của địa phương, dựa trên tiêu chí trọng tâm là môi trường. Đối với các xã có lộ trình lên phường, huyện và thị xã thì thực hiện song song, nhưng phải có tính kế thừa. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với các ngành nghiên cứu, đề nghị sửa Nghị quyết 148/2018 về hỗ trợ xây dựng hạ tầng nông thôn. Mặt khác, đẩy mạnh thi đua xây dựng NTM trong nhân dân.

Đối với chương trình OCOP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao cho Sở NN&PTNT xây dựng chính sách riêng, hỗ trợ các chủ thể từ xây dựng ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm, trình HĐND tỉnh; Nghiên cứu, xây dựng sản phẩm OCOP Bắc Ninh, có logo với những nét đặc trưng riêng. Trong đó, mỗi huyện phấn đấu có ít nhất 2 sản phẩm OCOP nổi trội, để Bắc Ninh có nhiều sản phẩm OCOP tạo sức hút trên thị trường.
Phi Trường - Chu Oánh 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại