Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp

(BTV) Ủy ban Bầu cử tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

 

Thời gian kiểm tra tiến hành theo 3 đợt. Đợt 1: Từ ngày 15/3-20/3/2021; Đợt 2: Từ ngày 15/4- 20/4/2021; Đợt 3: Từ ngày 12/5-20/5/2021. Yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra bầu cử phải đánh giá đúng tình hình và kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc bầu cử ở địa phương. Đặc biệt phát hiện những thiếu sót, tồn tại ở tất cả các khâu, các bước của cuộc bầu cử. Đề xuất, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền kịp thời chỉ đạo, sửa chữa, bổ sung những thiếu sót, tồn tại; Xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng những quy định của pháp luật về bầu cử, làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cuộc bầu cử ở địa phương. Đồng thời, tăng cường các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng Luật, an toàn, tiết kiệm đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Trần Cường – Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại