Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát tình hình sản xuất vụ xuân 2021

(BTV) Sáng 01/03, Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình sản xuất Vụ Xuân 2021 và thực hiện Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND, ngày 06/12/2018 về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


Theo báo cáo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, vụ Xuân 2021, toàn tỉnh gieo trồng 35.100 ha theo kế hoạch, trong đó, diện tích lúa là 31.500 ha; Diện tích lúa chất lượng cao chiếm khoảng gần 63%, chủ yếu trà xuân muộn. Năng suất vụ xuân phấn đấu đạt 65 tạ/ha. Đến nay, toàn tỉnh gieo cấy được gần 30 nghìn ha, đạt trên 94% diện tích kế hoạch, các diện tích lúa và rau màu còn lại phấn đấu gieo trồng xong trong trung tuần tháng 3; đối với diện tích đã gieo cấy xong ngành chỉ đạo các địa phương tập trung chăm sóc, diệt chuột, ốc bươu vàng và làm cỏ để đảm bảo lúa sinh trưởng phát triển tốt. 

100% diện tích mạ và lúa gieo thẳng được phun trừ rầy lưng trắng để phòng, chống bệnh lùn sọc đen hại lúa… Ngoài hỗ trợ của tỉnh nhiều địa phương hỗ trợ thêm 25% giá giống lúa chất lượng cao cho nông dân, hỗ trợ kinh phí mua thuốc diệt chuột, thuốc phòng bệnh đạo ôn cho mạ; hỗ trợ kinh phí tập huấn;  khen thưởng cho các đơn vị có thành tích trong chỉ đạo sản xuất...

Tại buổi giám sát đoàn đã chất vấn làm rõ thuận lợi, khó khăn trong sản xuất Vụ xuân 2021, việc triển khai các Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa 18 về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng nông thôn.....Kết luận giám sát, đoàn đánh giá cao sự chỉ đạo tích cực của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tham mưu, tổ chức thực hiện và chỉ đạo các địa phương, đồng thời yêu cầu các ngành Nông nghiệp phân công cán bộ kỹ thuật bám sát đồng ruộng, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật trong gieo cấy, chăm sóc, bảo vệ lúa xuân, tích trữ nước của các Hợp tác xã nông nghiệp…. Đồng thời, động viên bà con nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi, tích cực xuống đồng, thi đua sản xuất, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy xong 100% điện tích trước 15/3.

Đối với những kiến nghị đề xuất của các địa phương và ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp, đề xuất kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh sớm tháo gỡ khó khăn, sửa đổi Nghị quyết phù hợp thực tế.

Trước đó, đoàn đã khảo sát công tác sản xuất vụ Xuân tại huyện Tiên Du, huyện Gia Bình, khảo sát công tác đổ ải, kế hoạch bơm nước phục vụ sản xuất vụ Xuân của các Công ty Khai thác Công trình thủy lợi: Bắc Đuống, Nam Đuống.
Bá Trung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại