Thống nhất ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, Ban bầu cử

(BTV) Tỉnh uỷ - HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ tỉnh vừa tổ chức Hội nghị thống nhất ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và thành lập các ban bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đào Hồng Lan, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; các Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh.


Hội nghị thông qua Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu và thành lập các đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua Dự thảo thành lập các Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh được bầu 56 đại biểu HĐND tỉnh (Thành phố Bắc Ninh: 11; thị xã Từ Sơn: 7; các huyện: Yên Phong 8. Quế Võ 8. Tiên Du 7. Thuận Thành 7. Gia Bình 4. Lương Tài 4), chia làm 15 đơn vị bầu cử. Trong đó, thành phố Bắc Ninh có 3 đơn vị bầu cử, thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Quế Võ mỗi địa phương 2 đơn vị bầu cử. Các huyện Lương Tài, Gia Bình mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử. 

Hội nghị thống nhất thành lập 3 Ban Bầu cử ĐBQH khóa XV tỉnh, mỗi Ban bầu cử gồm 15 thành viên. Ban Bầu cử số 1 gồm thành phố Bắc Ninh và huyện Quế Võ. Ban Bầu cử số 2 gồm thị xã Từ Sơn, các huyện: Tiên Du, Yên Phong. Ban Bầu cử số 3 gồm các huyện: Gia Bình, Thuận Thành và  Lương Tài. Sau ngày 5/3 ký ban hành. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Hồng Lan giao Sở Nội vụ căn cứ kết quả thảo luận tại Hội nghị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình UBBC tỉnh ký ban hành đảm bảo thời gian quy định. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giai đoạn này có rất nhiều công việc các thành viên UBBC tỉnh bám sát Kế hoạch của UBBC tỉnh, phối hợp triển khai nhịp nhàng, thực hiện các nội dung công việc được giao đúng quy định, tránh vi phạm. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần phản ánh để kịp thời về UBBC tỉnh để có giải pháp tháo gỡ.

Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan giao Sở Nội vụ đôn đốc các tiểu ban phục vụ bầu cử dự kiến, triển khai các nhiệm vụ; Ủy ban MTTQ tỉnh bám sát hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham mưu tổ chức các Hội nghị đúng thành phần, đúng quy định, đạt hiệu quả cao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ  Tỉnh ủy, Ủy viên UBBC tỉnh bám sát các địa bàn được phân công phụ trách để nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý những vấn đề phát sinh.
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại