Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2021

(BTV) Sáng 2/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Mặt trận năm 2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự.


Năm 2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp phát huy tinh thần, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp và thống nhất hành động: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; Chủ động, quyết liệt trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; vận động, cứu trợ, giúp đỡ các địa phương bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, đại dịch; tổ chức góp ý, phản biện xã hội đối với các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng... 

Năm 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện nhiệm vụ vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid - 19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; phát huy vai trò nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... 

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tăng cường công tác trao đổi, liên kết, phổ biến, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác Mặt trận theo hình thực trực tuyến; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản hướng dẫn của Trung ương về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chuẩn bị chu đáo và thực hiện tốt bước quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử, bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí mua vaccine Covid-19 tiêm phòng cho nhân dân. 

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi yêu cầu Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả “Nhiệm vụ kép”: vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác chuẩn bị cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Chu Oánh – Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại