Thành phố Bắc Ninh ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố

(BTV) Ngày 02/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố chủ trì.

 

Tại hội nghị, trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND thành phố, Ủy ban Bầu cử thành phố Bắc Ninh thống nhất ấn định 14 đơn vị bầu cử để bầu 35 đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021– 2026. Trong đó, có 8 đơn vị bầu cử mỗi đơn vị được bầu 02 đại biểu; 5 đơn vị mỗi đơn vị được bầu 03 đại biểu và 01 đơn vị được bầu 04 đại biểu.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Tạ Đăng Đoan đề nghị các thành viên Ủy ban Bầu cử thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, bám sát Kế hoạch của Ủy ban Bầu cử thành phố, phối hợp thực hiện các nội dung công việc được giao đúng quy định của pháp luật về triển khai các bước trong công tác bầu cử. Phòng Nội vụ căn cứ kết quả thảo luận, thống nhất tại hội nghị, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Bầu cử thành phố ký ban hành đảm bảo thời gian quy định. Ủy ban MTTQ thành phố bám sát hướng dẫn của cấp trên, phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị, các bước theo kế hoạch, đảm bảo đúng thành phần, đúng quy định và tiến độ. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy bám sát địa bàn được phân công phụ trách để nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý tốt những vấn đề phát sinh./.
Đài PT thành phố Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại