Hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

(BTV) Chiều 04/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó trưởng Ban Bầu cử tỉnh chủ trì.


Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm theo các bước: Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử ĐBQH và HĐND; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị để giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Gửi biên bản hội nghị cử tri và nộp hồ ứng cử của người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được tiến hành từ ngày 24/2/2021 - 11/3/2021 và thời gian nộp hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 17 giờ ngày 14/3/2021. 

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Kết thúc hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 nghiên cứu kỹ Luật và các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử. Sau khi tiến hành tổ chức theo quy định về giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phải chuyển biên bản hội nghị cử tri nơi công tác và biên bản hội nghị lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức đơn vị mình về việc thảo luận giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh theo quy định.
Chu Oánh – Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại